Pc-problem

Gjenvinning av tapt data

Har du mistet bilder, musikk eller dokumenter, enten ved at du har slettet de ved en feil, eller at disken ikke lenger er tilgjengelig?

Det er mulig å gjenvinne mye av dette tross at disken er ødelagt og  ikke gjenkjennbar via pc, så lenge disken roterer. Til og med fra formaterte disker kan vi hente ut tapt data i visse tilfeller.

Grunner til at dette skjer er at filstrukturen blir ødelagt av feks. virus, eller at diskoverflaten har feiler grunnet slitasje. Disken snurrer fortsatt men hver gang du prøver å få noe ut av den, får du bare spørsmålet om du vil formatere.

IKKE GJØR DET OM DU HAR DATA PÅ DISKEN DU VIL HA UT!

Da sletter du alt og skriver over med ny filstruktur. Data er fortsatt tilgjengelig med rett utstyr.

Også CDèr og DVDèr som er slitte og fulle av riper er det mulig å kopiere og få ut data fra. Vi kan også redde filmen din slik at du kan se den igjen.

Ta kontakt snarest om disken oppfører seg som nevnt, for da er det sjelden lenge før den ikke lenger roterer. Og da blir gjenoppretting en helt annen sak til helt annen pris.